imanencia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: to, čo je vnútorné a neprekračuje hranice danej oblasti alebo schopnosti
Zdroj: Slovník spoločenských vied. Bratislava : SPN 1997.

Kontext: Pojmom imanencia v jeho bežnom filozofickom význame rozu­mieme charakter toho, čo je vzhľadom na uvažované bytie vnútorné, čo je bytiu vlastné, na rozdiel od toho, čo mu je dané zvonka a od neho oddelené a nezávislé; pojem ima­nencia indikuje teda interioritu (buď sveta, alebo subjektu).
Zdroj kontextu: SMREKOVÁ, D.: Imanencia a etika. Spinoza optikou Roberta Misrahiho. In: Filozofia, roč. 59, č. 5, 2004, s. 318-333.
Príbuzné termíny: transcendencia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: immanence
Poznámka: Opakom imanencie je transcendencia
URL: http://ii.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Imanentny