hybrid

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: dvojjazyčnosť
Definícia: čiastočné prevzatie, pri ktorom sa importovala iba časť fonologickej podoby slova a za zvyšok sa dosadili domáce prvky
Zdroj: Palcútová, M.: Krátky terminologický slovník bilingvizmu. In: Kultúra slova, 2005, roč. 39, č. 1, s. 17 – 35.

Synonymum: zmiešané prevzatie
Príbuzné termíny: výpožička¹, kalk, substitúcia², importácia
Cudzojazyčný ekvivalent: en: hybrid
Poznámka: T. j. vzniká tu morfémová substitúcia aj importácia. Napríklad pensylvánska nemčina prevzala z americkej angličtiny výraz plum pie (slivkový koláč), pričom morfému [pai] importovala, ale plum substituovala domácim, nemeckým výrazom [blaumə], teda výsledné slovo je Blaumepai; podobne vzniklo aj slov. kindervajce.
URL: https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2005/1/ks2005-1.html