hospodársko-geometrická koncepcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia
Definícia: koncepcia, ktorá poukazuje na štruktúru zníženia nákladov na kontakty, zapojením sa obchodných podnikov v porovnaní so svetom bez obchodu
Zdroj: PODĽA Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: economic-geometrical concept