hospodárska logistika²

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, logistika
Definícia: disciplí­na, ktorá sa zaoberá systémovým riešením, ko­ordináciou a synchronizáciou reťazcov hmot­ných a nehmotných operácií, vznikajúcich ako dôsledok deľby práce a spojených s výrobou a obehom určitej finálnej produkcie (s objednávkou)
Zdroj: PODĽA: Logistika. Měsíčník Hospodárskych no­vín. Praha: ECONOMIA, a. s., roč. 1996.