hmotný stred

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: geometrický bod v sústave hmotných bodov, ktorý sa pohybuje tak, ako keby v ňom bola sústredená hmotnosť všetkých jej bodov a pôsobil v ňom súčet všetkých vonkajších síl pôsobiacich na sústavu
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Príbuzné termíny: polohový vektor
Poznámka: Polohový vektor hmotného stredu je vyjadrený vzťahom $r_s = \frac{\sum_i m_i r_i}{\sum m_i}$, kde $r_i$ je polohový vektor hmotného bodu s hmotnosťou $m_i$.