hlavný technologický proces

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: výroba, obchod
Definícia: technologický proces, v ktorom sa plnia hlavné úlohy technologického procesu v jednotlivých dru­hoch organizačných jednotiek
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: vedľajší technologický proces
Poznámka: Napríklad vo veľkoobchodných skladoch hlavným proce­som bude ten, v ktorom sa realizuje sortimentačná (transformačná) a konzervačná funkcia, v obchodnej doprave to bude pre­prava tovarov a v maloobchode ich predaj.