hasiaca pena

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?] (schválila Terminologická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky)

Oblasť: ochrana pred ohňom
Definícia: hasiaca látka vznikajúca prevzdušnením penotvorného roztoku
Zdroj: Barinová, M.: Základné termíny z požiarnej ochrany. In: Kultúra slova, 2001, roč. 35, č. 4, s. 213 – 227.

Príbuzné termíny: hasiaca látka, penidlo, hasiaci prášok
URL: http://www.juls.savba.sk/ks/