globálna logistika

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: realizácia myš­lienky logistiky celosvetovo čo do rozsahu aj aplikáciou
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Ide o logistiku podnikov, ktoré expandovali a podnikajú na celom svete, presnejšie, ich od­bytové trhy sa nachádzajú na celom svete, bez ohľadu na to, kde sú lokalizované ich ústredia. Globálnou logistikou tak možno chápať manažovanie logistiky týchto podnikov v rámci domá­ceho i v rámci medzinárodného prostredia.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: global logistics