fyzické zásoby

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, distribúcia
Definícia: množ­stvo tovaru, ktoré je identifikovateľné na určitom mieste a ktoré možno vyjadriť v kvantitatívnych a/alebo finančných jednotkách
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Fyzické zásoby udávajú stav, t. j. veľkosť skutočnej zásoby v sklade, a menia sa pri príjme ale­bo výdaji.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Synonymum: zásoby na sklade