funkčné chápanie obchodu

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod
Definícia: zahrnuje všetkých nositeľov obchodných funkcií bez ohľadu na to, či tieto činnosti predstavujú ich hlavnú alebo doplnkovú činnosť
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: functional concept of trade