fundraising

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: jedna z metód financovania neziskových organizácií z individuálnych zdrojov
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: marketing neziskovej organizácie
Poznámka: Pod individuálnymi zdrojmi v kontexte financovania neziskových organizácií rozumieme zdroje získané od individuálnych darcov, konkrétnych ľudí či jednotlivcov. Slovo fundraising sa niekedy prekladá ako profesionálne žobranie.