frazeológia v publicistike

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (komisia pre výskum frazeológie pri slovenskom komitéte slavistov)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: lingvistika
Definícia: Frazeológia, ktorá sa bežne využíva v publicistike, resp. v niektorých jej útvaroch. Je to predovšetkým vlastná publicistická frazeológia (p.), ale aj isté okruhy nápadných jednotiek spomedzi hovorových aj knižných frazém. Frazeológia sa v publicistike používa najmä pre svoje stabilné významové aj hodnotiace zložky (ponúka nielen pomenovania, ale aj hodnotenie). V súvislosti so silnou automatizáciou publicistiky dochádza aj pri bohatšom uplatňovaní frazém k ich ošúchavaniu, k tomu, že frazémy strácajú vlastné kvality a môžu sa meniť na klišé (p.), na prázdnu novinársku frázu.
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. 1995.

URL: http://www.juls.savba.sk/frazeologicka terminologia/