frazeológia v poézii

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie
„Odporúčaný (komisia pre výskum frazeológie pri slovenskom komitéte slavistov)“ nie je v zozname možných hodnôt (Navrhovaný STD, Historizmus, Profesionalizmus, Zastaraný, Nesprávny, Neologizmus, Eurolegislatívny, Legislatívny, Normalizovaný, Odporúčaný) tejto vlastnosti.
termín
[?] (schválila None)
Oblasť: lingvistika
Definícia: Jedno z typických uplatnení frazeológie, ktorého produktívnosť vyplýva zo základných vlastností frazeológie, a to predovšetkým z jej metaforickosti (resp. z dvojplánovosti jej významu), zo záväznej prítomnosti konotácií, z jej rozčlenenosti na viac komponentov, z jej všeobecnej ustálenosti a rozšírenosti (z jej známosti u používateľov jazyka). Frazeológia však nie je obligátnou zložkou básnického vyjadrovania. Uplatňuje sa najmä v poézii takých básnikov, ktorí preferujú expresívne vyjadrovacie prostriedky, alebo ktorí sa vyznačujú analytickým prístupom k celému jazykovému výrazivu.
Zdroj: Ďurčo, P. et al.: Frazeologická terminológia. 1995.

URL: http://www.juls.savba.sk/frazeologicka terminologia/