forma distribúcie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: predaj, distribúcia
Definícia: celok fyzických operačných činností v bode predaja v malom, ktorá determinuje typ predaja
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Roz­diel medzi distribučným kanálom a formou dis­tribúcie je nasledujúci: pojem distribučný kanál sa vzťahuje na sled obchodných prostrední­kov, sprostredkovateľov, ktorí premiestňujú vý­robok od výrobcu k spotrebiteľovi, kým forma distribúcie je vlastne štruktúra distribúcie, kto­rá sa nachádza v konečnom bode tejto cesty.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.