forfaiting

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: finančná inštitúcia, finančné služby
Definícia: forma bankového úveru pri finan­covaní zahraničného obchodu
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Odkupujúci sub­jekt (forfaiter) preberá riziká spojené s úverom poskytnutým bankou, ktorá dodávku financovala. Forfaiter požaduje zabezpečenosť pohľadávky vo voľne vymeniteľnej mene tak, aby bola obchodo-vatelhá v konvertibilnej mene na finančnom trhu.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: forfaiting