fixné náklady

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, podnikanie a súťaž, účtovníctvo
Definícia: náklady, ktoré nie sú sú­hrnne, v určitom limite, ovplyvnené zmenami v rámci obchodnej činnosti
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: fixed costs
Poznámka: Vo firme je v rozpočte a v cenách dohodou určené, ktoré nákla­dy sa považujú za fixné a ktoré za variabilné.