firemný dizajn

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, marketing
Definícia: vizuálno-štylistické spôsoby vyjadrovania sa podniku
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: corporate design
Poznámka: Firemný dizajn zahŕňa písmo, symboly, farby a pod.