firemná kultúra

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, závod
Definícia: celkový stav podnikového prostredia v oblasti etickej a vzdelanostnej úrovne pracovníkov, pričom je reprezentovaná hlavne úrovňou podnikovej filozofie, medziľudskými vzťahmi, lojálnosťou k podniku, úrovňou prostredia a komunikácie a to nielen v rámci podniku, ale tiež mimo neho
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: firemné správanie
Cudzojazyčný ekvivalent: en: corporate culture