firemná komunikácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, komunikácia
Definícia: náuka o princípoch, formách, metódach a technológiách efektívnej komunikácie vlastníkov a ich predstaviteľov, manažérov a zamestnancov vo firme a tiež ich komunikácie za hranice, navonok firmy
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Kontext: Firemná komunikácia je komunikačná stratégia, ktorá chce prostredníctvom do vnútra a navonok orientovaných komunikačných aktivít vytvoriť jasný a jednotný obraz o firme u verejnosti i u zamestnancov.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: corporate communication