finančný lízing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: financie, účtovníctvo, prenájom
Definícia: typ lízingu, pri ktorom je prenajíma­teľom lízingová spoločnosť, ktorá je zároveň maji­teľom prenajímaného výrobku či služby
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Príbuzné termíny: lízing