fenomenológia ducha

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: filozofia
Definícia: pojem vo filozofii G. W. F. Hegela, ktorý znamená výklad dialektického vývinu vedomia od zmyslovej skúsenosti cez sebauvedomenie k absolútnemu vedeniu (umenie, náboženstvo, filozofia)
Zdroj: PODĽA: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN 1997.

Príbuzné termíny: fenomenológia, absolútno
Cudzojazyčný ekvivalent: en: Phenomenology of Spirit, de: Phänomenologie des Geistes
Poznámka: Hegelova dvojakosť sa prejavila vo všetkých jeho dielach, a to aj vo Fenomenológii ducha (1807), ktorú Marx pokladal za „skutočný zdroj a tajomstvo hegelovskej filozofie“. V tomto diele sa skúma vývoj ľudského vedomia od jeho prvých zábleskov až k vedomému ovládnutiu vedy a vedeckej metodológie [fenomenológia je učenie o javoch (fenoménoch) vedomia v ich historickom vývoji].
URL: http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvf/fenomenologia.html