facing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Profesionalizmus [?]

Oblasť: obchod, predaj, marketing
Definícia: kontakt tovaru so zákazníkom
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: merchandising, bočný facing, priamy facing