extrapolácia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, obchod
Definícia: výpočet budúcich hodnôt premenných veličín na základe historických hodnôt
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: extrapolation
Poznámka: Extrapolačné techniky sa používajú napríklad pri výpočte trendu ekonomických premenných veličín, pri ktorom rešpektovanie časových radov určitej premennej veličiny po­skytuje predstavu o budúcom trende tejto pre­mennej veličiny. Trend a vplyv ročných období sú určované prostriedkami analýzy časových radov. Takto vyvodený trend sa spresňuje se­zónnym koeficientom.