externý marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: využívanie marketingového mixu vo vzťahu k zákazníkom
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: interný marketing