expresné a balíkové služby

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia, skladovanie
Definícia: spoloč­nosti prevádzkujúce regionálne a lokálne sklady, umožňujúce konsolidáciu zásielok a následne i prepravných prúdov
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.