europaleta

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: jednoduchá drevená bežná paleta vyhovujú­ca podmienkam európskeho paletového spolo­čenstva
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: EURO palette