eskont zmenky

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: finančná inštitúcia, finančné služby
Definícia: po­skytnutie krátkodobého úveru
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Poznámka: Banka takúto zmenku odkúpi iba vtedy, ak sa jej zdá málo riziková a ak má dostatok zdrojov na poskytovanie úverov.