elektronický prenos peňažných prostriedkov

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: elektronický obchod, elektronické bankovníctvo, aplikácie informačných technológií
Definícia: elektronický prevod finančných prostriedkov medzi bankou a klientmi, ktorý skracuje priebeh platby, zabezpečuje vyššiu flexibilitu a zefektívňuje celý platobný styk
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Elektronické bankovníctvo umožňuje pohodlnú, rýchlu a najmä bezpečnú výmenu informácií medzi bankou a jej klien­tom prostredníctvom určitého média.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: electronic funds transfer, en: EFT