elektronický obchod

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: ekonómia, obchod
Definícia: forma podnikania, ktorá funguje prostredníctvom celosvetovo prepojenej internetovej siete
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: e-commerce
Cudzojazyčný ekvivalent: en: e-business