elektronické zaobstarávanie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: aplikácie informačných technológií, ekonómia
Definícia: elektronická podpora zaobstarávania
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Softvérové aplikácie elektronického zaobstarávania býva­jú doplnkom k celopodnikovým systémom ERP; sú dôležité najmä v obchodných modeloch B2B.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Cudzojazyčný ekvivalent: en: e-procurement
Poznámka: Po­mocou internetu alebo extranetu sa integrujú tak elektronické transakcie vo vlastnom podni­ku, ako aj procesy a vzťahy napojených dodá­vateľov a logistických partnerov.