elektronická výmena dát

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, komunikačné systémy
Definícia: moderná komunikačná technológia založená na bezpapierovom obchodnom styku, keď sú dáta, resp. dokumenty prenášané v podobe štruktúrovaných správ z počítača do počítača medzi dvomi rôznymi subjektmi
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 2. Predajňa, obchodný podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: electronic data intercharge