elektronická distribúcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: distribúcia
Definícia: elektronická podpora distribúcie, t. j. úloh pri dodávkach hotových výrobkov z výrobného alebo obchodného podniku medzičlánkom ale­bo priamo konečným odberateľom
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: e-distribution