elektronická aukcia

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, predaj, aplikácie informačných technológií
Definícia: zobrazenie klasickej aukcie na virtuálnom elektronickom trhovisku
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: e-auction
Poznámka: Ponúkajúci uvedie svoj produkt na trhovisku a mnohí anonymní záujemcovia môžu v určenom čase podávať svoje ponuky. Produkt je potom „priklepnutý" najvyššej ponuke.