ekonomické zásoby

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia, skladovanie
Definícia: zásoby, ktoré si podnik ur­čil, v dôsledku čoho preberá na seba súvi­siace riziká
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Kontext: Ekonomické zásoby predstavujú súčet hmotných zásob a tovaru objedna­ného, ale ešte nedodaného, mínus pred­aný tovar, ale ešte nedoručený.
Zdroj kontextu: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.
Poznámka: Súvisiacimi rizikami môže byť pokles ceny či nepredajnosť tovaru.