ekonomické spotrebné družstevníctvo

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: hospodárstvo a súťaž, spotrebné družstvo
Definícia: každé zoskupenie fyzických alebo právnických osôb s cieľom zabezpečiť ich vyššiu ekonomickú výkonnosť
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Príbuzné termíny: klasické spotrebné družstevníctvo