ekonomická stránka obehu tovaru

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, distribúcia
Definícia: činnosti v obehu tovaru spojené s ekonomickými stránkami zabezpečovania komerčnej činnosti
Zdroj: PODĽA: Viestová, K.: Teória obchodu. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2004.

Príbuzné termíny: obeh tovaru