efektívny zásah

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: percento publika, ktoré musí byť vystavené pôsobeniu reklamného posolstva, aby bol dosiahnutý konkrétny cieľ
Zdroj: PODĽA Clow, K. E., Baack, D.: Reklama, propagace a marketingová komunikace. 2008.

Príbuzné termíny: reklama, výkon, reach