efektívny marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: nízkorozpočtový/nízkonákladový marketing
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Príbuzné termíny: e-mail marketing
Poznámka: Niektorí autori tento termín nahrádzajú výrazmi online marketing, e-mail marketing.