efektívnosť verejnej správy

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: štátna správa
Definícia: spočíva v meraní celého systému verejnej správy, vzťahov medzi jednotlivými prvkami verejnej správy
Zdroj: Škultéty P.: Verejná správa a správne právo. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2011.

Príbuzné termíny: efektívnosť, racionalizácia