efektívne zásoby

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia, skladovanie
Definícia: súčet hmotných zá­sob určitého produktu a množstvo daného produktu objednaného na určité obdobie, ktoré ešte nie je dodané
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.