e-marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Tento anglický termín ešte nemá slovenský ekvivalent. Ak ho poznáte alebo chcete navrhnúť, prosíme, napíšte ho sem.


Neologizmus [?]
Oblasť: marketing
Definícia: marketing využívajúci elektronickú komunikáciu, ktorá vplýva na marketingové prvky
Zdroj: Viestová, K., Štofilová, J.: Malý lexikón marketingu. 2011.

Príbuzné termíny: e-spotrebiteľ, marketing v internetovom veku, e-mail marketing
Poznámka: Marketing sa využíva v prostredí internetu. Zvyčajne sa neprávom stotožňuje výlučne s komunikačnými aktivitami firmy v prostredí internetu.