dvojstupňové vychystávanie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: združovanie výhradne malého počtu objednávok, pričom vychystávač rozdeľuje po­ložky priamo na zákaznícke objednávky
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: two-stages preparation
Poznámka: Napríklad na vychystávací vozík sa vojde šesť debien, kto­ré sú priradené objednávkam, a do nich vychys­távač odkladá položky podľa objednávok.