dvojrozmerné vychystávanie

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: vychystávanie z vysokých regálov pomocou vychystávacieho vysokozdvižného vozíka ale­bo vychystávacieho regálového zakladača
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: two-dimensional preparation