dvojica síl

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: fyzikálne vedy
Definícia: dve rovnako veľké sily opačného smeru, ktoré nepôsobia v jednej priamke
Zdroj: Červeň, I: Príručka fyzikálnych pojmov a vzťahov. Bratislava : STU 2009

Poznámka: Krútiaci (točivý) moment dvojice síl nezávisí od voľby vzťažného bodu. Mení uhlovú rýchlosť telesa, na ktoré pôsobí.