dostupnosť výrobku

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: obchod, skladovanie
Definícia: podiel objednávok, ktoré sa vyradili zo zásob
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón obchodu 1. Trh, obchod, tovar. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2006.

Príbuzné termíny: obchodné služby
Cudzojazyčný ekvivalent: en: product availability