doprevádzaná doprava

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: preprava cest­ných vozidiel iným druhom dopravy (obvykle železnicou), vrátane vodičov
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: en: accompanying transport