dopravník

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika
Definícia: zariadenie na plynulú alebo prerušovanú prepravu materiálu
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Cudzojazyčný ekvivalent: cs: dopravník, en: conveyer
Poznámka: Materiál je prepravovaný unášacím prostriedkom, ktorý sa s materiálom pohybuje v smere materiálového toku.