dopravné zásoby

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: logistika, distribúcia
Definícia: zásoby v podobe tovaru na ceste
Zdroj: PODĽA: Viestová, K. a kol.: Lexikón logistiky. Bratislava: Vydavateľstvo Iura Edition 2007.

Poznámka: Dopravný čas sa začína okamihom, keď je zásielka pripravená na naloženie, a končí sa po jej prijatí a uskladnení u adre­sáta.