domáci marketing

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: marketing
Definícia: marketing firmy zameranej na domáci trh, čiže marketing v rámci jedného štátu
Zdroj: Viestová, K. a kol.: Marketing. Výklad pojmov. 2014.

Príbuzné termíny: trh
Cudzojazyčný ekvivalent: en: domestic marketing
Poznámka: V domácom marketingu sa firma stretáva iba s jednou skupinou konkurentov, ekonomických a trhových charakteristík a nevyhnutne sa musí stretávať aj s jednou skupinou zákazníkov, aj keď firma môže obsluhovať aj niekoľko segmentov na trhu.