doložka vykonateľnosti

Z STD
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Odporúčaný termín [?]

Oblasť: správne právo
Definícia: osvedčenie správneho orgánu o tom, že správne rozhodnutie je vykonateľné tak pre účely výkonu rozhodnutia, ako aj pre úradné zápisy
Zdroj: Ďurčo, P. a kol.: Bezpečnostnoprávna terminológia. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave 2007.

Príbuzné termíny: osvedčenie¹, vykonateľnosť rozhodnutia
Poznámka: Táto doložka sa vyznačuje priamo na rozhodnutí. Správny poriadok explicitne nepredpisuje náležitosti takejto doložky. V zásade musí obsahovať text o tom, že rozhodnutie je vykonateľné, dátum odkedy nastala vykonateľnosť, odtlačok úradnej pečiatky a predpisovú doložku príslušného zamestnanca správneho orgánu.